Kapłaństwo – Powołanie

Przez sakrament chrztu stajemy się członkami Kościoła; ludu Bożego i Mistycznego Ciała Chrystusa. Przez sakrament bierzmowania Zbawiciel wyznacza nam i równocześnie uzdalnia nas do nowych zadań związanych z budowaniem Kościoła. Podobnie i sakrament święceń kapłańskich, uzdalnia do bardzo ważnej dla życia i wzrostu Kościoła posługi, przez którą równocześnie oddawana jest chwała Bogu.

Pragnący rozpocząć formację w seminarium duchownym, a także chcący wstąpić do wspólnoty zakonnej proszeni są o bezpośredni kontakt z księdzem proboszczem.

na górę